2441 0 74676 | 6945465550

Η επιλογή ενός λέβητα φυσικού αερίου εξαρτάται αρχικά από το σύστημα θέρμανσης που θα εγκαταστήσουμε ή που είδη υπάρχει και απλός θα αντικαταστήσουμε τον λέβητα. Δηλαδή εξαρτάται από το εάν έχουμε θέρμανση δαπέδου (ενδοδαπέδια) ή με θερμαντικά σώματα που είναι και το ποιο συνηθισμένο για την Ελλάδα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε fan coil δηλαδή συσκευές που διοχετεύουν ζεστό αέρα στον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε αλλά αυτό δεν συνίσταται για κατοικίες.

Υπάρχουν αρκετές εταιρίες στον χώρο της θέρμανσης που κατασκευάζουν καυστήρες, λέβητες πετρελαίου, λέβητες αερίου αλλά και θερμαντικά σώματα. Στην αγορά έχουν επικρατήσει κυρίως οι Ιταλικές και Γερμανικές κατασκευάστριες εταιρίες. Συχνά γίνεται το λάθος να επιλέγουμε έναν λέβητα με πολύ χαμηλό κόστος νομίζοντας έτσι ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι στην αγορά των λεβήτων αφού κατά κανόνα ισχύει πως ότι δίνεις παίρνεις. Έτσι έχει διαμορφωθεί λόγου του ανταγωνισμού

Ένας λέβητας για να θεωρείται αξιόπιστος πρέπει να φέρει την σήμανση CE. Από την εμπειρία μας έως τώρα, θεωρούμε ότι οι ακριβότεροι λέβητες είναι και πιο ασφαλείς, λόγου του σύνολου των ασφαλιστικών διατάξεων που έχουν καθώς και την ποιότητα αυτών που είναι κατασκευασμένα τα εξαρτήματα.

Ένα άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν είναι το πλήθος των δυνατοτήτων που μας δίνει ένας κατασκευαστής Για παράδειγμα σήμερα οι περισσότεροι λέβητες είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης στην βασική τιμή κάτι που παλιά είχε επιπλέον κόστος ή δεν υποστηριζόταν καθόλου από κάποια μοντέλα. Η δυνατότητα σύνδεσης με περιφερειακά εξαρτήματα μας δίνει την δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του λέβητα και έτσι εξοικονομούμε ενέργεια.

Από 01/01/2017 όλοι οι λέβητες αερίου που εγκαθίστανται πρέπει να είναι συμπύκνωσης δηλαδή υψηλού βαθμού απόδοσης. Άρα δεν τίθεται θέμα επιλογής πλέον μεταξύ συμβατικού και συμπύκνωσης.

Φροντίστε να ενημερωθείτε καλά για το after sales service. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε για την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία σε πρόβλημα που πιθανόν προκύψει μετά την αγορά του Καινούργιου σας λέβητα. Η τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή, σε κάποιες εταιρίες είναι καλή και σε κάποιες δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην μπορεί να βρει εύκολα εξειδικευμένο τεχνικό για συντήρηση και επισκευή.
Οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν ανταλλακτικά για τους λέβητες αερίου που παράγουν. Η διαθεσιμότητα αυτών εξαρτάται από την οργάνωση του service που εφαρμόζει η κάθε μια. Τι γίνεται όμως με την τιμή τους; Σχεδόν σε όλους τους λέβητες αερίου τα ανταλλακτικά είναι original και τα εμπορεύεται η ίδια κατασκευάστρια εταιρία, που σημαίνει ότι ασκεί μονοπωλιακή πολιτική. Για μην βρεθείτε προ εκπλήξεως φροντίστε να είστε ενήμεροι για την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας που σας ενδιαφέρει.

Share This