2441 0 74676 | 6945465550

Έκρηξη σε συγκρότημα λέβητα καυστήρα σχολείου στην περιοχή των Σερρών.

Έκρηξη σε λεβητοστάσιο με συγκρότημα λέβητα καυστήρα συνέβη στην περιοχή των Σερρών με αποτελέσματα τον τραγικό θάνατο ενός 11 χρονου παιδιού και τον τραυματισμό άλλων δύο. 

Ο εισαγγελέας Σερρών ζήτησε να διερευνηθούν άμεσα οι ευθύνες για το φονικό συμβάν. 

Δυστυχώς αυτό το τραγικό συμβάν με την έκρηξη στο λεβητοστάσιο, έρχεται να μας θυμίσει το πόσο σημαντική είναι η συντήρηση καυστήρα και ο έλεγχος του συστήματος λέβητα καυστήρα και ασφαλιστικών διατάξεων από αδειούχο συντηρητή. 

Μετά από την συντήρηση καυστήρα ή την διενέργεια βλάβης ο Αδειούχους ΕγκαταστάτηςΣυντηρητής καυστήρων είναι ο υπεύθυνος της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης και υποχρεωμένος να εκδίδει σύμφωνα με την νομοθεσία το Φύλλο Ελέγχου και την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. Η ασφάλεια αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική για τις εργασίες που εκτελεί ο αδειούχος συντηρητής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλα τα  πιστοποιητικά να φέρουν την υπογραφή του.   

Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων αφού κάνει τους κατάλληλους ελέγχους και εφόσον κρίνει ότι η εγκατάσταση πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας θέτει σε λειτουργία των καυστήρα και το σύστημα θέρμανσης.  

Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να επισημάνουμε το πόσο μείζον ζήτημα είναι το ποιον εμπιστευόμαστε να ελέγξει και να κάνει συντήρηση στο σπίτι μας, στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία κτλ. Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου, του καυστήρα πετρελαίου όπως και η ρύθμιση καύσης αυτών για μείωση των ρύπων και περιορισμό των δηλητηριωδών αερίων πχ. του μονοξειδίου του άνθρακος, είναι μονόδρομος για την ασφάλεια και την υγεία μας. 

Η ζωή ενός ανθρώπου δεν γυρνάει πίσω και για να αποφύγουμε παρόμοια συμβάντα στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και ο ελεγκτικός μηχανισμός να λειτουργήσει όπως χρειάζεται, ώστε να περιοριστούν οι ανευθυνότητες και προχειρότητες σε τόσες κακοτεχνίες που βλέπουμε καθημερινά. 

Share This