2441 0 74676 | 6945465550

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες υπεύθυνα και με σεβασμό προς τον πελάτη

Εγκατάσταση

Αυτοματισμών θέρμανσης

Ο Αυτοματισμός είναι το σύνολο των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που ελέγχουν ενα σύστημα θέρμανσης ώστε να λειτουργεί σωστά με ασφάλεια, οικονομία και ευχρηστία.

Καινούριου καυστήρα πετρελαίου ή αερίου

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εγκατάσταση και ρύθμιση του καινούργιου σας καυστήρα ή αντικατάσταση του παλιού εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του.

Συντήρηση

Επίτοιχου λέβητα

Ο επίτοιχος λέβητας αερίου είναι μια συσκευή που τοποθετείται στον τοίχο και χρησιμοποιεί ως καύσιμο συνήθως φυσικό αέριο ή υγραέριο. Παράγει ζεστό νερό που το χρησιμοποιούμε ως επί το πλείστον για την θέρμανση χώρων και για ζεστό νερό χρήσης.

Καυστήρα ατομικής και κεντρικής θέρμανσης

Ο καυστήρας είναι μια συσκευή που παράγει φλόγα χρησιμοποιώντας ως καύσιμο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή το υγραέριο. Εγκαθίσταται στον λέβητα και βρίσκεται μέσα στο λεβητοστάσιο. Οι καυστήρες ατομικής θέρμανσης έχουν ισχύ συνήθως από 18 ως 80 KW και της κεντρικής από 80 KW και άνω.

Καυστήρα βιομηχανικού τομέα

Ο βιομηχανικός καυστήρας είναι μια συσκευή που παράγει φλόγα χρησιμοποιώντας ως καύσιμο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, το βιοαέριο ή λειτουργεί σε συνδυασμό πετρέλαιο – αέριο. Εγκαθίσταται κυρίως σε λέβητες, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες ή κλιβάνους. Η ισχύς του είναι από 400 KW και άνω.

Επιδαπέδιας μονάδας θέρμανσης

Οι επιδαπέδιες μονάδες είναι συσκευές που εγκαθίστανται στο δάπεδο μέσα σε λεβητοστάσιο Έχουν ενσωματωμένο καυστήρα και χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή υγραέριο για την παραγωγή θερμού νερού. Είναι ιδανικές για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης.

Επισκευή

του Καυστήρα

Είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ο καυστήρας σας ανεξαρτήτως ισχύος χρησιμοποιώντας πάντα πιστοποιημένα και γνήσια ανταλλακτικά τηρώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

του Λέβητα

Συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες εταιρίες λεβήτων δίνουμε λύση σε κάθε πρόβλημα τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

του Αυτοματισμού Θέρμανσης

Αποκαθιστούμε κάθε πρόβλημα του αυτοματισμού ενός συστήματος θέρμανσης και προτείνουμε στον χρήστη λύσεις που αφορούν την ασφαλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.

Μετρήσεις

Μέτρηση βαθμού απόδοσης καύσης

Με τον υψηλό βαθμό απόδοσης καύσης μειώνουμε σημαντικά την εκπομπή ρύπων και διασφαλίζουμε την οικονομική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Όλοι οι ηλεκτρονικοί αναλυτές καυσαερίων που χρησιμοποιούμε είναι της κορυφαίας Γερμανικής εταιρίας MRU. Κάθε χρόνο ελέγχονται και πιστοποιούνται από την εταιρία και έτσι έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων

Έκδοση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό (φύλλο ελέγχου) εκδίδεται και φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του αδειούχου τεχνικού όπου αναγράφονται οι εργασίες που έχουν γίνει και το αποτέλεσμα των μετρήσεων της ανάλυσης καυσαερίων.

Share This