2441 0 74676 | 6945465550

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην συντήρηση και επισκευή των συστημάτων θέρμανσης πάντα με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που επιβλέπει.

Σας ενημερώνουμε ότι εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ2016/679 που έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Ο όρος ασφάλεια για εμάς είναι απαράβατος κανόνας και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Share This