2441 0 74676 | 6945465550

Για εσάς που χρησιμοποιείται θέρμανση πετρέλαιου προτείνουμε να γνωρίζεται τα εξής:

 1. Ο λέβητας και καυστήρας να συντηρείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για εγκαταστάσεις ισχύος έως 400 KW.
 2. Η καλύτερη περίοδος για συντήρηση είναι αμέσως μετά την λήξη (παύση) της λειτουργίας του συστήματος.
 3. Η προμήθεια του πετρελαίου να γίνεται από τον ίδιο πρατηριούχο εφόσον υπάρχει απροβλημάτιστη λειτουργία.
 4. Να υπάρχει στην δεξαμενή καυσίμου δείκτης στάθμης ώστε να ελέγχεται η πληρότητα και η κατανάλωση.
 5. Μην αφεινεται ποτέ να μένει ο καυστήρας από πετρελαίο.
 6. Να υπάρχει καλή μόνωση στις σωληνώσεις.
 7. Η καμινάδα να είναι ανοξείδωτη και μονωμένη.
 8. Να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης στο λεβητοστάσιο και πυροσβεστήρας οροφής επάνω από τον καυστήρα.
 9. Να υπάρχει θερμαινομενο φίλτρο πετρελαίου
 10. Να υπάρχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας στην παροχή του καυσίμου για την αποφυγή διαρροής σε περίπτωση βλάβης του καυστήρα ή του φίλτρου πετρελαίου.
 11. Να είναι επαρκής ο αερισμός του λεβητοστασίου.
 12. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό (ψηφιακό) θερμοστάτη χώρου αντί του απλού αναλογικού.
 13. Χρησιμοποιείτε σύστημα αντιστάθμισης το οποίο προσαρμόζει την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας. (κυρίως για κεντρική θέρμανση)
 14. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη και καθοριστε τις ώρες λειτουργίας θέρμανσης. (για κεντρικές θερμάνσεις)
Share This