2441 0 74676 | 6945465550

Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο με θερμογόνο δύναμη 8600 kcal/m3 που σημαίνει ότι έχει ενέργεια. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ενέργεια με ασφάλεια πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς και την νομοθεσία.

Αυτό αφορά νέες εγκαταστάσεις αλλά και υφιστάμενες που συντηρούνται ή επισκευάζονται Είναι υποχρεωτικό και σημαντικό να χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιημένα υλικά, καυστήρες και συσκευές για τη κατασκευή μιας θέρμανσης. Από μόνο του σαν καύσιμο έχει το πλεονέκτημα να είναι ελαφρύτερο του αέρα και άρα ποιο ασφαλές σε σχέση με το υγραέριο που είναι βαρύτερο, διότι σε περίπτωση διαρροής με την ανοδική πορεία του διαφεύγει στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν εάν όλα είναι προβλεπόμενα τότε ναι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια.

Share This