2441 0 74676 | 6945465550

Συνεχίζεται η έκπτωση για τα δωρεάν τέλη σύνδεσης έως τις 30 Ιουνίου 2022 για νέους καταναλωτές. 

Η εταιρία παροχής φυσικού αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ γνωστοποιεί ότι για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου που πρόκειται να αιτηθούν έως τέλος Ιουνίου 2022 δεν προκύπτει κόστος για την εγκατάσταση παροχής, δηλαδή συνεχίζεται η προσφορά που ήδη τρέχει τα τελευταία χρόνια. 

Πρόκειται για ένα κίνητρο που θα ελαφρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

Αφορά περιοχές Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. 

Share This