2441 0 74676 | 6945465550

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των υπηρεσιών μας, στις 12 Οκτωβρίου 2017 συμμετείχαμε για ακόμη μια φορά σε τεχνικό σεμινάριο για τους λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου της εταιρείας SIME. Ενημερωθήκαμε και εκπεδευτήκαμε εκτενώς επάνω στα παλαιά και νέα μοντέλα της.

Οι νέοι λέβητες συμπυκνωμάτων Brava Slim, φέρουν νέα τεχνικά χαρακτηριστικά για συνεχή έλεγχο της καύσης διατηρώντας πάντα υψηλό βαθμό απόδοσης κατατάσσοντάς τους στην ενεργειακή κλάση απόδοσης Α και Α+.

Η εξειδίκευσή μας σε συνδιασμό με την μεγάλη γκάμα των ανταλλακτικών μας, εγγυώνται την πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλα τα νέα αλλά και παλαιότερα μοντέλα.

Share This