2441 0 74676 | 6945465550

Το περιβάλλον και η σχέση του με την ρύθμιση των καυστήρων που κάνουμε.

Από επίσημες μελέτες και μετρήσεις που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, οι κεντρικές και ατομικές θερμάνσεις έχουν κυρίαρχη συμμετοχή στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση στο ελάχιστο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μηχανήματος ανάλυσης καυσαερίων τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία και τεχνογνωσία μας επάνω στην ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα.

Share This