2441 0 74676 | 6945465550

Ζεσταθείτε με ασφάλεια

Το θέμα της ασφαλείας για εμάς είναι προτεραιότητα και άμεσα συνδεδεμένο με τον τρόπο που εργαζόμαστε. Συμμορφώνουμε και προτείνουμε λύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς για την κάθε εγκατάσταση που καλούμαστε να συντηρήσουμε ώστε να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Όλες οι εγκαταστάσεις θέρμανσης που συντηρούμε και επιβλέπουμε είναι ασφαλισμένες με ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Share This