2441 0 74676 | 6945465550

Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός που ορίζουμε την θερμοκρασία στον θερμοστάτη χώρου ώστε να μην καταναλώνουμε πολύ καύσιμο. Γενικά ο κανόνας είναι ότι όσο ανεβάζουμε τον θερμοστάτη τόσο αυξάνεται η κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι μια μέση θερμοκρασία για να ζει κάποιος άνετα στο περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου του είναι οι 20’C. Μεγάλο ρόλο παίζει τι θερμοστάτη χώρου έχουμε δηλαδή πόσο ακριβείας είναι, τι σύστημα θέρμανσης υπάρχει στο κτίριο, τι θερμομόνωση έχει καθώς και ο τρόπος που αερίζεται ο χώρος. Αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικοί για τις ώρες συνολικά που θα χρειαστεί να δουλέψει η θέρμανση και συνεπώς να εξοικονομήσουμε καύσιμο.

Share This