2441 0 74676 | 6945465550

Εάν κάνετε χρήση κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο η υγραέριο σας προτείνουμε τα εξής:

  1. Ο λέβητας και καυστήρας να συντηρείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για εγκατάσταση ισχύος έως 400 KW.
  2. Η καμινάδα να είναι ανοξείδωτη και μονωμένη.
  3. Ελέγξτε κάθε τέσσερα έτη την στεγανότητα του δικτύου αερίου για τυχών διαρροή.
  4. Να υπάρχει καλή μόνωση στις σωληνώσεις.
  5. Να είναι επαρκής ο αερισμός και εξαερισμός του λεβητοστασίου.
  6. Χρησιμοποιείται σύστημα αντιστάθμισης το οποίο προσαρμόζει την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας.
  7. Εγκαταστήστε στο λεβητοστάσιο ανιχνευτή για αυτόματη διακοπή της παροχής αερίου σε περίπτωση διαρροής.
  8. Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό (ψηφιακό) θερμοστάτη χώρου αντί του απλού αναλογικού για σύστημα με αυτονομία.
  9. Να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης στο λεβητοστάσιο και πυροσβεστήρας οροφής επάνω από τον καυστήρα.
Share This