2441 0 74676 | 6945465550

Η εταιρία μας στις 09 Μαΐου 2017 συμμετείχε σε σεμινάριο που οργανώθηκε από την Ιταλική εταιρία GEL με θέμα: “ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”

Ενημερωθήκαμε και εκπαιδευτήκαμε πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των εγκεκριμένων προϊόντων της εταιρίας GEL, για την δράση τους σε εναλλάκτες επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου και των δικτύων θέρμανσης χωρίς να διαβρώνουν τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη της εγκατάστασης

Ο χημικός καθαρισμός του εναλλάκτη θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης που βρίσκονται σε ένα λέβητα, μπορεί να γίνει είτε επεμβατικά είτε προληπτικά. Με αυτήν την εργασία απομακρύνουμε όλα τα άλατα και τις επικαθήσεις από το εσωτερικό μέρος του εναλλάκτη και επαναφέρουμε στην συσκευή τον αρχικό βαθμό απόδοσης.

Ο καθαρισμός αυξάνει πολύ την απόδοση της εγκατάστασης, όταν εφαρμόζεται σε δίκτυα θέρμανσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα θερμαντικά σώματα.

Share This