2441 0 74676 | 6945465550

Οι σύγχρονοι λέβητες φυσικού αερίου όλων των μεγάλων εταιρειών είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό προγραμματισμού που αποτελείται από παραμέτρους. Αυτό συμβαίνει διότι ο λέβητας μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορα είδη εγκαταστάσεων και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός συστήματος θέρμανσης.

Η ενεργοποίηση – αρχική ρύθμιση μιας συσκευής (λέβητα) πρέπει να γίνει μόνο από αδειούχο τεχνικό καυστήρων ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργιά της.

Ο εξειδικευμένος τεχνικός μετά την ενεργοποίηση θα πρέπει να προχωρήσει στην παραμετροποίηση του λέβητα, δηλαδή να προσαρμόσει την λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Αυτό θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος επ´ αορίστου.

Έτσι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μείζονος σημασίας για έναν νέο λέβητα που τίθεται σε λειτουργία. Οι σωστές παραμετροποιήσεις θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία ώστε τα χρήματα που έχουμε δώσει ενδεχομένως για έναν ακριβό λέβητα αερίου, να μας αποδώσουν στο μέγιστο και να έχουμε την πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του.

Share This