2441 0 74676 | 6945465550

Παρακολουθώντας με συνέπεια τις εξελίξεις της τεχνολογίας και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες καυστήρων, εγγυόμαστε για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων που επιβλέπουμε.

Το Τεχνικό Γραφείο – Σωκράτης Ποδηματάς συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των καυστήρων:

Share This