2441 0 74676 | 6945465550

Στους καιρούς της οικονομικής κρίσης που διανύουμε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα που δίνουμε για να κάνουμε την συντήρηση του καυστήρα πιάνουν τόπο.

Είναι κάποιοι που γλιτώνοντας λίγα ευρώ για την συντήρηση του καυστήρα τους, καταφεύγουν σε κάποιον μη αδειούχο τεχνικό και στο τέλος το πληρώνουν ακριβά σε βλάβες και προβλήματα θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την δική τους ζωή και των γύρων τους.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για να γνωρίζετε ώστε να μην πέσετε θύμα κάποιου <<πειρατή>>.

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου είναι μια εξειδικευμένη εργασία, που πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη – συντηρητή καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.

Ο συντηρητής με το τέλος των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να εκδίδει στον πελάτη το πιστοποιητικό (φύλλο ελέγχου) το οποίο φέρει την υπογραφή του, τον αριθμό της άδειας και τα στοιχεία του.

Στο ποιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει, καθώς και οι μετρήσεις με τον τελικό βαθμό απόδοσης καύσης του λέβητα και του καυστήρα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο ο αδειούχος τεχνικός μπορεί να εκδόσει φύλλο ελέγχου και εάν δεν το κάνει μην διστάσετε να του το ζητήσετε. Μόνο έτσι είστε διασφαλισμένοι ότι ο συντηρητής σας θα έχει την ευθύνη των εργασιών του.

Όταν κάποιος καλεί έναν μη αδειούχο συντηρητή καυστήρων είναι παράνομο και θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία της εγκατάστασης. Για οποιοδήποτε ατύχημα που συμβεί κατά την χρήση θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος.

Share This