2441 0 74676 | 6945465550
Είναι επικίνδυνο το φυσικό αέριο;

Είναι επικίνδυνο το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο με θερμογόνο δύναμη 8600 kcal/m3 που σημαίνει ότι έχει ενέργεια. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ενέργεια με ασφάλεια πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς και την νομοθεσία. Αυτό αφορά νέες εγκαταστάσεις αλλά και...