2441 0 74676 | 6945465550
Μετεκπαίδευση στον χημικό καθαρισμό λεβήτων

Μετεκπαίδευση στον χημικό καθαρισμό λεβήτων

Η εταιρία μας στις 09 Μαΐου 2017 συμμετείχε σε σεμινάριο που οργανώθηκε από την Ιταλική εταιρία GEL με θέμα: “ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” Ενημερωθήκαμε και εκπαιδευτήκαμε πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των...