2441 0 74676 | 6945465550
Η θέρμανση επηρεάζει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.

Η θέρμανση επηρεάζει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.

Σύμφωνα με μελέτες και περιβαλλοντικές μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει αποδειχτεί ότι η χρήση της θέρμανσης επηρεάζει σημαντικά τον αέρα που αναπνέουμε κατά την χειμερινή περίοδο. Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της τιμής του...
Το περιβάλλον και η σχέση του με την ρύθμιση των καυστήρων

Το περιβάλλον και η σχέση του με την ρύθμιση των καυστήρων

Το περιβάλλον και η σχέση του με την ρύθμιση των καυστήρων που κάνουμε. Από επίσημες μελέτες και μετρήσεις που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, οι κεντρικές και ατομικές θερμάνσεις έχουν κυρίαρχη συμμετοχή στην επιβάρυνση της...